Kwaliteit

Aan het ophalen van gebruikte frituurvetten en -olien en het milieuvriendelijk recyclen ervan, worden wettelijk gezien strenge eisen gesteld. Klep & Zn Recycling heeft belangrijke certificaten behaald die dit garanderen.

VROM

Wij halen uw gebruikte frituurvetten en – oliën op volgens de wettelijke richtlijnen van Artikel 23 van Verordening (EG) nr.1069/2009¹ (categorie 3 materiaal).

Het transport van categorie 3-materiaal – keukenafval en etensresten onder nr 219676.

Zo moeten wij ons als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van afvalstoffen aan de regels houden die komen uit:
– het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en
– de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA).

Deze regels worden gecontroleerd door de overheidsinstantie VROM.

In verband met de RIA vereist de overheid een zogeheten VIHB-vermelding. Hierbij wordt ons bedrijf getoetst op onder meer betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. U kunt onze VROM registratie terugvinden onder nummer 532416.

ISCC

Wist u dat bijna 100% van het door ons ingezamelde materiaal naar Duitsland gaat, waar het wordt gerecycled tot biodiesel? De gebruikte frituurvetten en – oliën mogen worden betiteld als biomassa, hangt af van verschillende factoren en luistert vrij nauw. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in een Europese Verordening (2009/28/EC). De belangrijkste eis is dat alle frituurvetten in het proces, van ontstaan tot vernietiging, kunnen worden getraceerd. Dit geldt voor producenten, verzamelpunten, logistieke centra, verwerkers en biomassaverhandelingen.

Om dit proces te waarborgen is een internationaal certificaat ontwikkeld, het ISCC certificaat. Het doel van het ISCC certificaat is ervoor te zorgen dat enkel gecertificeerde producten in en uit het biodieselproductieproces gaan. Klep Recycling heeft in 2013 het EU (dierlijk/plantaardig) ISCC certificaat behaald en bewijst hiermee dat het door ons ingezamelde materiaal voortkomt uit een milieuvriendelijke bron.

INTERESSE?

NEEM CONTACT MET ONS OP
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.